Het uitgebreid rapport is meteen na het invullen van BasicProfileScreen beschikbaar voor de opdrachtgever in het digitaal portaal. Deze resultaten zijn niet alleen voor de opdrachtgever belangrijk, maar ook voor de kandidaat die de test heeft ingevuld.

Iedereen die de professionele persoonlijkheidstest BasicProfileScreen invult, ontvangt een korte versie van de resultaten. Hierbij krijg je de BasicProfileScreen matrix te zien en de score op de negen competenties.

Hoe interpreteer je alle werkwoorden van de matrix?

“Dynamiek”

Verkennen gaat over de behoefte aan uitdaging en de nieuwsgierigheid naar het ongekende.
Remmen toont de behoefte aan de zekerheid en voorspelbaarheid van de vertrouwde wereld of het verlangen naar veiligheid en geborgenheid.
Sturen weerspiegelt de behoefte om zelf je (werk)agenda in te delen en je ruimte te bepalen.

“Sociaal”

Zenden toont onze drang om te praten en ons te tonen.
Ontvangen geeft onze drang weer om te luisteren en te observeren om zo informatie te vergaren.
Dicteren weerspiegelt onze drang om onze eigenwaarde te bestendigen. We communiceren zelfzeker en functioneel om onze wil op te leggen en sociale controle te verwerven.

“Functioneel”

Doen betekent plezier vinden in handenarbeid en fysieke actie.
Denken betekent abstractie maken van het hier-en-nu en zoeken naar rationele logica en cijfermatige wetmatigheden. Hiermee doorgronden we materie en structuur en kunnen we theoretische concepten bedenken.
Noteren betekent plezier vinden in het documenteren en beheren van de eigen activiteiten.

Wens je meer informatie of bijkomende toelichting? Contacteer ons vrijblijvend!