Nieuws

Maken denkoefeningen jou gelukkig?

We ‘denken’ wanneer we langdurig ons hoofd pijnigen over wiskunde-oefeningen of chemische formules, maar ook wanneer we ons terugtrekken uit het hier en nu en fantaseren of piekeren.

Hoe hoger de score op Denken, hoe meer mensen plezier kunnen vinden in het oplossen van een theoretisch probleem of vraagstelling en hoe makkelijker ze omspringen met symbolen zoals muzieknoten, getallen en codes. Vaak ook houden ze dan van een klare lijn tussen wat waar en fout is en vinden ze houvast in het rationeel-logisch begrijpen van de wereld.

Job-opties: Doorgaans hebben mensen die hoog scoren ook wel echt behoefte aan een denkoefening in de job. Zolang je niet in een puur uitvoerende functie terecht komt, kom je echter al snel aan je trekken. Het denken helpt je ook vaak je eigen job interessanter te maken. De echte denkers vind je vooral binnen de softwareontwikkeling, technische – of financiële studie/bereken-omgevingen, als statisticus, en/of binnen de academische (filosofische) wereld…

Hoe lager de score op Denken, hoe liever mensen hun buikgevoel volgen en in het hier en nu met beide voeten op de grond bezig willen zijn. Ze verkiezen dan praktische uitdagingen boven theoretische en vertrouwen op hun ervaringsrijkdom. Een lage score zegt dus veel meer over de manier van denken (buikgevoel versus rationeel-wiskundig) dan over IQ. Anders gesteld, mensen kunnen geniaal zijn met een lage score op denken.

Job-opties: Alle functies waarbij het belangrijk is dat je met beide voeten op de grond blijft staan en vooral bezig bent met het hier-en-nu en zo zijn er veel meer dan pure  ‘denkfuncties’. Indien je hogerop wil, moet je uiteraard wel ‘cijfers en grafieken’ kunnen lezen en die vergen een beetje ‘denk’-inspanning.

Wat maakt jou gelukkig?

Neem jij de leiding?

We ‘dicteren’ wanneer we absoluut willen dat anderen ons goed verstaan. Dit kan zijn om onze wil op te leggen, om ons te verdedigen maar ook om onze waarheid te verkondigen.

Hoe hoger de score op dicteren, hoe meer mensen het eigen denken aan anderen willen opleggen. Een hoge score getuigt van sociale zelfzekerheid, een sterk geloof in de eigen waarden en visies en de durf om voor de eigen rechten op te komen. Mensen zijn dan assertief en durven hun zegje te doen. Denk echter ook aan de leerkracht die een ‘Dictee’ geeft, waarbij je dus heel goed moet luisteren! In de klas is de leerkracht overigens de enige die mag dicteren.

Job-opties: Dicteren is iets dat je in je loopbaan pas na een poosje echt kan gebruiken, wanneer je bvb. leiding moet geven aan mensen of je ideeën moet verdedigen. In om het even welke richting die je uitgaat, kan/zal je evolueren naar een dergelijke functie indien je hoog blijft scoren op ‘dicteren’. Bij aanvang van je loopbaan ben je echter best een beetje voorzichtig, want anders kom je snel in conflict met je baas. Typische beroepen voor mensen met een hoge score: Juristen, directeurs, vakbondsafgevaardigden, ministers, productieleiders, verkopers, trainers, hogere militairen, diplomaten…

Hoe lager de score op Dicteren, hoe meer mensen zich bescheiden en zelfkritisch opstellen in contact met anderen. Ze willen dan niemand voor het hoofd stoten en mijden ruzie en onenigheid. Ze zoeken niet het laatste woord en nemen zelden uitgesproken standpunten in. Ze hebben het vaak ook moeilijk om ‘Nee’ te zeggen en worden makkelijk door emotie verraden wanneer ze dan toch eens hun stem verheffen.

Job-opties: Enkel indien je de ambitie hebt om later leiding te geven of andere mensen van je ideeën te overtuigen, heb je dicteren echt wel nodig. Indien je die ambitie hebt en vandaag laag scoort, kan je een boek lezen over assertiviteit of de kunst/kunde om emotievrij voor jezelf op te komen. Doorgaans gaat een lage score op dicteren hand in hand met een goede ploegmentaliteit en weinig conflicten op het werk.

Benieuwd hoe hoog jij scoort op dicteren?

Geniet jij van veel sociaal contact?

We ‘zenden’ wanneer we een praatje slaan met iemand en onze ervaringen delen. We ‘zenden’ ook wanneer we ons tonen; haarsnit, kledij, sieraden en/of tatoeages.

Hoe hoger de score op Zenden, hoe meer mensen hun ervaringen met anderen willen delen en hoe meer ze tussen en met mensen willen zijn. Ze zijn openhartig, vinden het prettig wanneer mensen hen zien en horen, verzorgen hun uiterlijk of willen er mee opvallen. Ze durven/zullen ook sneller emoties tonen. Door dit alles worden er makkelijker vriendschapsbanden gesmeed.

Job-opties: Zenden is een belangrijk onderdeel van vlotte contactvaardigheid en mensen die hoog scoren, hebben het vaak makkelijker om ‘hun brood te verdienen’. Verkopers, politici, veel managers, tv-vedetten en advocaten zijn typische ‘zenders’. Maar denk ook aan onthaalfuncties, public relations, onderwijs, adviesfuncties….

Hoe lager de score op Zenden, hoe minder mensen geneigd zijn om zelf een gesprek aan te knopen. Ze hebben dan weinig behoefte om hun verhaal te vertellen en mijden liever sociale drukte. In groep voelen ze zich een beetje onwennig en ze staan ook niet graag in de belangstelling. Hun vriendenkring zal eerder beperkt blijven tot een klein groepje vertrouwelingen.

Job-opties: Best geen functies waarin je voortdurend moet communiceren met mensen of producten aan de man moet brengen. Wel functies waar in stilte wordt gewerkt, zoals bewaking, monitoring, onderzoek & labofuncties, IT, solitaire functies, assistenten…

Ben jij benieuwd naar hoe hoog je scoort op zenden?

Maakt veel informatie ontvangen je gelukkig?

Mensen ‘ontvangen’ wanneer ze geduldig luisteren en aandachtig observeren om informatie te vergaren. Denk aan een antenne die signalen kan ontvangen. Hoe gevoeliger of groter die antenne is, hoe meer signalen er ontvangen worden.

Hoe hoger de score op Ontvangen, hoe meer nieuwsgierig ze zijn naar de wijze waarop andere mensen leven en hoe meer ze het gedrag van anderen proberen te begrijpen. Met deze kennis kunnen ze interesse betonen in het wel en wee van anderen, het eigen gedrag bijsturen en weten ze ook wat er van hen verwacht wordt. Ze pikken sneller lichaamstaal op en kunnen sociale en emotionele intelligentie ontwikkelen. Ze gebruiken dan sociale informatie om ‘slim’ met mensen om te gaan.

Job-opties: Functies waarin de mens centraal staat. Zorg- & verpleegkunde, onderwijs, psycho-sociale-culturele sector, dienstverlening, verkoop, people-management, receptie- en loketfuncties, uitvoerende functies in teamverband, bewaking, huisarts, logopedist, raadgevende functies, kapper…

Hoe lager de score op Ontvangen, hoe minder mensen zich laten beïnvloeden door wat anderen zeggen. Ze hebben minder interesse in de leefwereld en ervaringen van anderen. Ze pikken minder signalen op en zijn ook minder gevoelig voor wat mensen (van hen) denken. Ze staan vooral open voor signalen die betrekking hebben op hun eigen interessedomeinen of voor heldere en eenduidige signalen.

Job-opties: Functies die veel taakgerichte concentratie vergen of waarbij men best niet al te gevoelig is; chirurg, kwaliteitscontroleur, lasser, piloot, luchtverkeerleider, softwareontwikkelaar, geïsoleerde functies (vb. landbouwer), crisismanager…

Benieuwd wat voor ontvanger jij bent?

Vaderdag

Vaderdag vandaag, proficiat aan alle vaders!

#vaderdag

Pinkstermaandag

Ga op zoek naar de intrinsieke motivatie van je werknemers of kandidaten!

Moet je vandaag niet werken? Dan hebben we een aanrader voor je om te lezen! Het artikel gaat over intrinsieke motivatie. Wat is intrinsieke motivatie? Wat doet het? De antwoorden vind je hier:

https://www.verywellmind.com/what-is-intrinsic-motivation-2795385

Benieuw hoe we je kunnen helpen om de intrinsieke motivatie van je werknemers te achterhalen? Contacteer ons of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!

Hemelvaart

Vandaag en morgen is ons kantoor gesloten.

Heb je al een login voor ons online portaal? Dan kan je vandaag nog je kandidaten of personeel de BasicProfileScreen® scan laten invullen!

Vanaf maandag staan we opnieuw klaar voor bijkomende consulting bij de resultaten van de BasicProfileScreen® scan!

Benieuwd naar het gebruik van de BasicProfileScreen® scan? Contacteer ons of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!

Moederdag!

Vandaag willen wij de tijd nemen om alle moeders op de wereld in de bloemetjes te zetten! Bedankt aan alle moeders!

Wetenschap

Wetenschappelijke validatie, wat houdt dat juist in? Dat wil zeggen dat de resultaten uit de test op een wetenschappelijke manier zijn bewezen. Wanneer je tweemaal achter elkaar de test invult, dan ga je geen verschil zien in resultaat.

De BasicProfileScreen® scan is door de KU Leuven wetenschappelijk gevalideerd. Uit de conclusies van het onderzoek bleek dat:

“Both in personnel selection and career counseling, the BPS can guide people in making vocational decisions by comparing people’s personality strengths and weaknesses with workplace requirements.

Moreover, the BPS yields an alternative personality description that takes both dynamic, social and functional traits into account (respectively e.g. To Brake, To Receive and To Do). This conceptually alternative approach has already shown a great face and predictive validity in numerous applied settings, emphasizing even more the need for a thorough psychometric evaluation to supplement the observed practical benefits of the BPS with a strong scientific backbone.”

BasicProfileScreen® kan je helpen om beslissingen te nemen door de persoonlijkheidskenmerken te linken aan de vereisten van de job.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!

Dag van de arbeid

Dankzij de BasicProfileScreen® scan kom je vandaag nog meer te weten over de professionele persoonlijkheid van je werknemers en kandidaten!

Ons kantoor is vandaag gesloten, maar ons portaal blijft op volle toeren draaien! Zo kan je vandaag nog je kandidaten of werknemers een uitnodiging sturen om de BasicProfileScreen® scan online in te vullen!

Benieuwd naar het gebruik van BasicProfileScreen®? Contacteer ons of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!