De roos van Leary: rollen en teamwork

De roos onderscheidt 8 gedragspatronen/rollen binnen de sociale werksfeer. Indien we deze met enige dichterlijke vrijheid vertalen naar de professionele persoonlijkheid belanden we bij vier rollen die elk een antipool hebben die we een positieve teamlading gegeven hebben;

  • Leider vs. Nauwkeurige (Volger)
  • (People)Manager vs Creatieve (Afzijdige)
  • Coach vs Specialist (Rebel)
  • Teamplayer vs Crisismanager (Strijder).

In principe kan iedereen tijdelijk alle rollen opnemen en gedrag vertonen dat er bij hoort. Binnen een werkomgeving consolideren deze rollen zich mettertijd en tonen ze zich in een professionele persoonlijkheid.

Hoe hoger men scoort op een rol, hoe moeilijker het is om zich in de tegenoverliggende rol te gedragen. Net zoals mensen voor bepaalde taken intrinsiek meer of minder gemotiveerd zijn, zijn ze bepaalde rollen meer of minder genegen en kost een rol die minder bij hen past veel meer energie dan eentje die wel bij hen past.

Het is dus belangrijk dat mensen van zichzelf weten welke sociale gedragspatronen bij hen gebruikelijk opduiken zodat ze hun rol in een team van bij aanvang mede inhoud kunnen geven. Door teamrollen goed af te wegen en toe te wijzen, kan er heel veel stress, wrevel en onmin voorkomen worden.

Binnen een opstartend team is het zich al dan niet conformeren erg afhankelijk van;

  • De toegewezen rol; al dan niet passend bij je gebruikelijke rollen. Indien je bv. als geboren leider een nauwkeurige rol (volger) toegewezen krijgt, zal je je als specialist (rebel) gedragen of een crisismanager (strijder) worden.
  • De opzet van het team; indien je moet meewerken aan iets waarin je niet gelooft, word je al snel een creatieve (afzijdige) of specialist (rebel).
  • De klik met de andere teamleden; indien je het met hen kan vinden, zal je je sowieso meer conformerend gedragen en vice versa.