Scores roos van Leary uitgelegd

De roos onderscheidt 8 gedragspatronen/rollen binnen de sociale werksfeer. Indien we deze met enige dichterlijke vrijheid vertalen naar de professionele persoonlijkheid belanden we bij vier rollen die elk een antipool hebben die we een positieve teamlading gegeven hebben;

  • Leider vs. Nauwkeurige (Volger)
  • (People)Manager vs Creatieve (Afzijdige)
  • Coach vs Specialist (Rebel)
  • Teamplayer vs Crisismanager (Strijder).

In principe kan iedereen tijdelijk alle rollen opnemen en gedrag vertonen dat er bij hoort. Binnen een werkomgeving consolideren deze rollen zich mettertijd en tonen ze zich in een professionele persoonlijkheid.

Niemand is uitsluitend leider of specialist. Je kan je situationeel in meerdere rollen thuis voelen.

Zowel kenmerkend (+0,5) als moeizaam (-0,5) gedrag is typerend; zo kennen mensen je een beetje. Een uitgesproken leider zal zelden als een ‘nauwkeurige’ beschouwd worden en vice versa. Een uitgesproken specialist zal slechts zelden met plezier teamwerk aanvatten.

Merkbaar (0 tot 0,5) & latent gedrag (0 tot -0,5) daarentegen wordt relatief makkelijk getoond of verhuld. Dit betekent ook dat het minder herkenbaar, meer situationeel en contextgebonden is en meer afhankelijk van je stemming; voel je je sterk, toon je meer bovengedrag, voel je je plattekes, meer ondergedrag.