Team analyse met BPS op basis van de roos van Leary

De roos onderscheidt 8 gedragspatronen/rollen binnen de sociale werksfeer. Indien we deze met enige dichterlijke vrijheid vertalen naar de professionele persoonlijkheid belanden we bij vier rollen die elk een antipool hebben die we een positieve teamlading gegeven hebben;

  • Leider vs. Nauwkeurige (Volger)
  • (People)Manager vs Creatieve (Afzijdige)
  • Coach vs Specialist (Rebel)
  • Teamplayer vs Crisismanager (Strijder).

In deze BPS- interpreatie spreken we niet van onder -, boven -, tegen- of samenwerkend gedrag, maar bekijken we de toegevoegde waarde van de rollen binnen een team/werkomgeving.

Leider

Richtinggevend, enthousiast, overtuigend, onvervaard; de bezieler van ideeën, de energiegever, behartiger van commerciële relaties, oppepper, voorgaand in de strijd.

People-Manager

Beheerder van teamactiviteiten; Overzicht bewaren, richting mee bepalen, externe relaties verzorgen, ondersteunen, motiveren en twee-richtingscommunicatie bewaken.

Coach

Facilitator van teamactiviteiten, mediator, open-minded en empathisch; betrekt de rebellen en de afwezigen, ondersteunt de volgers en moedigt de teamplayers aan.

Teamplayer

Behulpzame collega, zoekt harmonieuze samenwerking; waakt over het werkklimaat, relativeert roddels, zet zich in voor het teamdoel, schikt zich naar de noden.

De complementaire rollen zijn veeleer taak- en resultaatsgericht gericht…

Nauwkeurige (Volger)

Pretentieloze en inschikkelijke medewerker, weinig ambitieus, zelfkritisch; vaak stille werkkracht die conflicten mijdt, behulpzaam doet wat moet en voor weinig klussen de neus ophaalt.

Creatieve (Afzijdige)

Moeit zich zelden met de gang van zaken, schikt zich naar omstandigheden, gunt iedereen het licht in de ogen, kan out-of-the-box denken en wil zich vooral focussen op de eigen taken.

Specialist (Rebel)

Eigenzinnig, weinig conformerend; durft een kat een kat te noemen, werkt autonoom, vaak specialistisch, zelf weinig gevoelig voor kritiek, maar met kritische stem die gehoord wil worden.

Crisis-manager (Strijder)

Uitdager, competitief; rationeel-nuchter, van geen kleintje vervaard, doel- en resultaatsgericht, meet zich met leider of manager. Goed ingezet, een confronterende kracht die het team scherp houdt.