IQ wordt beschouwd als een referentieschaal voor rationele intelligentie. EQ is er eentje voor emotionele intelligentie of de mate waarin mensen emotionele vaardigheden bezitten waarmee ze maatschappelijk succesvol kunnen zijn. Deze vaardigheden draaien vooral rond empathisch vermogen, contactvaardigheid en zelfkennis.

Trivia: Toen we de deelnemers aan Expeditie Robinson en vooral dan de finalisten en eindwinnaars onder de loep namen, bleken ze erg hoog te scoren op EQ. Enkel wie emotioneel intelligent is, kan een dergelijk sociaal experiment winnen.

IQ/EQ bekeken door de BPS-bril en wat is het ideaalprofiel voor EQ?

Er zijn mensen die uitblinken op beide ‘Q’s’ en zij zijn professioneel erg succesvol. Mensen die alleen scoren op IQ vind je meestal verdiept in wetenschappelijke vraagstukken terwijl mensen die alleen scoren op EQ zich als een vis in het water voelen in de sociale arena.

IQ is relatief makkelijk te meten, ook al omdat de termen binnen ons onderwijssysteem vooral focussen op (IQ)-kennis en –kunde. Zonder dat we hier een getal op (kunnen) plakken, is IQ voor ons de combinatie van Diploma + Denken, waarbij het diploma veruit de belangrijkste factor is.

EQ is vooral op de kaart gezet door het boek Emotionele intelligentie van Daniel Goleman (1995). EQ of Emotionele intelligentie is veel minder strikt te definiëren dan het IQ of de logisch-rationele
intelligentie omdat emoties minder bevattelijk en stabiel zijn dan de wereld waar IQ een hoofdrol speelt, met name deze van de symbolen, van taal en cijfers, wiskundige wetmatigheden, natuurkrachten, logica, ratio, causale verbanden….

Volgende ‘werk’woorden spelen een rol bij de inschatting van het EQ:

DENKEN: Een belangrijke rol in het onderscheid tussen IQ en EQ is weggelegd voor de manier van Denken: IQ vergt moeizaam, langzaam denkwerk dat nodig is bij een complexe financiële analyse of het berekenen van een algoritme. De beste indicator van IQ binnen BPS is dan ook een hoge score op Denken, maar er zijn veel ingenieurs die heus wel een hoog IQ hebben en toch laag scoren op Denken. Deze mensen vertellen ons dat ze liever niet bezig zijn met pure abstracte materie. IQ is overigens nauwelijks van tel bij de ontelbare keuzes die we voortdurend maken en zou ons natuurlijk overlevingsinstinct vaak hypothekeren door twijfel te zaaien.

Indien je bvb. in de frituur twijfelt tussen mayonaise en ketchup en je zou je rationele brein aan het werk zetten om calorieën en kleurstoffen te berekenen en/of de ecologische impact van de bereidingswijze, dan zou je pakje friet koud zijn en de mensen achter je witheet van woede. IQ of het moeizame, trage denken gebruiken we dus vooral als student en in een professionele context.

 

EQ draait om ‘instant denkwerk’, zit grotendeels in de genen ingebakken en volgt het buikgevoel en de intuïtie, het typische ‘denkwerk’ van mensen die laag scoren op Denken. Het heeft dan ook meer met spontaan aanvoelen te maken dan met het ‘serieuze’ denkwerk. Intuïtie is een gecultiveerde uitwas van ons reflexmatig en instinctief handelen.

Einstein zei ooit; “De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten”.

 

Toch mag het rationele denken niet geheel weggecijferd worden. Het zorgt ervoor dat er af en toe afstand genomen wordt, dat de zaken op een rijtje gezet worden en gerelativeerd kunnen worden.

ONTVANGEN: EQ vereist dat je open staan voor de eigen emoties en de (emotionele) leefwereld van
de ander. Ontvangen is met andere woorden noodzakelijk voor emotionele Intelligentie. Wie laag
scoort heeft geen interesse in de leefwereld van anderen of kan er onvoldoende geduld voor
opbrengen waardoor heel wat sociale informatie verdampt.

ZENDEN: EQ is ook gebaat bij Zenden. Indien je niet communiceert, hebben anderen immers niet
veel aan je emotionele intelligentie en kan je er bijgevolg ook weinig mee bereiken.

VERKENNEN: EQ en Verkennen gaan ook hand in hand: globale nieuwsgierigheid prikkelt de sociale
nieuwsgierigheid. Verkennen is in essentie de openheid naar andere werelden. Vergeet niet dat ieder
van ons in een ander, uniek universum haar of zijn weg zoekt. Wie weinig verkent, vindt zijn of haar
universum opperbest en heeft nauwelijks interesse in wat er zoal buiten de eigen wereld gebeurt.

DICTEREN: Een gemiddelde score is hier prima. Te laag is niet goed, want dan ben je te zelfkritisch.
Te hoog deugt ook niet, want dan geloof je te sterk in jouw waar(he)den en is er weinig ruimte voor
consensus.

REMMEN: is een factor in het invoelend empathisch vermogen; Ontvangen + Remmen = zorgzame
uithuilschouder, vooral wanneer het verhaal herkenbaar is.

STUREN: bij een te hoge score gaat de eigen agenda te veel doorwegen in het relationele, bij een te
lage score zullen je eigen doelen ondergesneeuwd worden door prioriteiten van anderen.

Doen of Noteren hebben nauwelijks belang.

Ideaalprofiel voor EQ

Ontvangen 7

Zenden 7

Dicteren 5

Denken 5

Doen 1

Noteren  3

Verkennen  7

Remmen 5

Sturen 5

Voor meer info kan je terecht op http://www.basicprofile.com/nl/. Heb je interesse om zelf je resultaten te weten? Stuur ons dan zeker een berichtje!