Afgezien van de vaststelling van een mismatch en het no-escape-gevoel, kunnen we dankzij BPS als het ware met een röntgenbril een aantal cruciale mede-oorzakelijke factoren in kaart brengen.

Het CM haalt volgende belangrijke risicofactoren in de persoonlijkheid aan:

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/burn-out/oorzaken

•  Perfectionisme, veeleisend zijn voor jezelf
•  Loyaal en/of idealistisch zijn
•  Sterk betrokken bij het werk
•  Te snel ja zeggen wanneer iets extra gevraagd wordt
•  Niet snel hulp vragen aan een ander

Indien je geconfronteerd wordt met een medewerker die tegen een burnout aan hikt en je hebt BPS-resultaten van de betrokkene, denk dan naast dit CM-lijstje ook aan volgende mogelijke (mede) oorzakelijke factoren:

HOOG ONTVANGEN
Gevoeligheid voor kritiek, emotionele belasting = stress

+ Hoog Remmen = Extra kritiekgevoelig, extra emotionele belasting,

loyaliteit

LAAG ONTVANGEN
Sociale alliënatie en – spanning door onvoldoende begrip voor wat er allemaal gebeurt

+ Laag Zenden = Nauwelijks ruimte voor emotie, vlakke relaties, isolement
+ Hoog Dicteren = Extra conflictgevaar, sociale spanning
+ Hoog Denken = Te rationele benadering, emotioneel onbegrip, isolement
+ Laag Verkennen = Oogkleppen, weinig openstaan voor de buitenwereld, geen kansen zien
+ Hoog Sturen = weinig subtiel (conflictgevaar) in realisatie van eigen doelen, spanning

HOOG ZENDEN
Behoefte aan positieve aandacht, snel een gevoel van weinig waardering

+ Hoog Remmen = Extra behoefte aan positieve aandacht, gevoel te weinig waardering
+ Hoog Verkennen = Behoefte aan positief publiek (applaus)

LAAG ZENDEN
Sociale isolatie, geen uitlaatklep voor (opgekropte) gevoelens, frustratie

+ Hoog Dicteren = Te direct in communicatie, weinig ‘warme’ nuance, sociale spanning
+ Laag Dicteren = Onmondigheid, nauwelijks voor zichzelf opkomend,

snel ja zeggen

+ Laag Verkennen = Sociale schuwheid en – spanning,

niet snel hulp vragen

+ Hoog Remmen = Opgekropte (onzekerheids)gevoelens, stress, angst

 

HOOG DICTEREN
Conflicten & frustratie indien men de eigen wil niet kan opleggen, sociale spanning

+ Hoog Denken = Gevaar voor elitarisme waardoor beperkte sympathie van anderen
+ Hoog Verkennen = Sociale competitiviteit met extra conflictgevaar, spanning
+ Hoog Remmen = Te kritisch waardoor beperkte sympathie en weinig waardering
+ Hoog Sturen = Conflict & frustratie indien men niet in een positie staat om alles te bepalen

LAAG DICTEREN
Gevoelens van minderwaardigheid, laag zelfbeeld, frustratie, (sociale) angst

+ Laag Denken = Uitermate bescheiden, te inschikkelijk,

snel ja zeggen

+ Laag Verkennen = Nauwelijks agressiviteit/competitiviteit,

snel ja zeggen

+ Hoog Sturen = Frustratie omdat men de eigen doelen niet kan realiseren (te onmondig)
+ Laag Sturen = Anderen bepalen de richting van he levenspad, inschikkelijk,

snel ja zeggen

HOOG DENKEN
Piekeren en te veel houvast zoeken bij mathematische ‘zekerheden’, angst
Frustratie indien men een ‘no-brains-job’ uitoefent (BORE-OUT)

+ Hoog Remmen = Extra piekerig, doemscenario’s,

veeleisend voor zichzelf

LAAG DENKEN
Onvoldoende relativeren of afstand nemen van ‘hier-en-nu, geen uitweg zien, stress

LAAG DOEN
Stress door ysieke belasting

LAAG NOTEREN
Frustratie omwille van deskjob

HOOG VERKENNEN
Sterke frustratie bij monotone taken of te weinig variatie in het werk (BORE-OUT)

+ Hoog Remmen = Ups & downs, sterk wisselende stemmingen, moeilijk keuzeproces, stress

 

LAAG VERKENNEN
Aversie voor verandering, aanhoudende stress bij durende verandering
+ Laag Sturen = Geen initiatief, besluiteloos, afhankelijk van externe richtlijnen, stress

 

HOOG REMMEN
Piekeren, angst, zekerheidsbehoefte, stress

+ Hoog Noteren of Doen = Detaillisme,

perfectiezucht

+ Hoog Sturen = Sterk verantwoordelijkheidsgevoel, behoefte aan controle over de toekomst,

perfectiezucht, sterk betrokken bij het werk, idealistisch

+ Laag Sturen = Geen initiatief, besluiteloos, afhankelijk van externe richtlijnen, stress

LAAG REMMEN
Onverschilligheid, apathie, frustratie bij precisie- of controlewerk (BORE-OUT)

HOOG STUREN
Te krampachtig vast houden aan het eigen plan en de eigen agenda met mogelijks frustratie
omwille van het niet kunnen realiseren ervan, te weinig soepel, stress

LAAG STUREN
Besluitloosheid, doelloosheid eventueel gekoppeld aan zinloosheid van het hele gebeuren

Tot slot:

Burnout is erg complexe materie en elke case is uniek omdat we nu eenmaal allemaal uniek zijn. Het is niet omdat iemand hoog scoort op Remmen dat burnout achter het hoekje schuilt, maar indien iemand dreigt af te glijden en hoog scoort op Remmen, is de kans groot dat er een causaal verband is.

Burnout kent echter altijd meerdere (ook niet persoonlijkheidsgebonden) oorzaken en sommige ervan clusteren zich vaak;

Loyaliteit, perfectiezucht en makkelijk ja zeggen is een veel voorkomend cluster, net als sterk betrokken op het werk en perfectiezucht. Maar ook emotionele belasting en loyaliteit gaan vaak hand in hand.

Voor meer informatie kan je terecht op http://www.basicprofile.com/nl/ of stuur ons gerust een berichtje.