Voor een goede werking van een organisatie, is het essentieel om je werknemers bij te sturen en hen feedback te geven. Er zijn echter effectievere manieren om mensen tot verandering te motiveren dan via evaluatiegesprekken.

De kunst van het motiveren op lange termijn is om mensen zelf de keuze te laten maken tot verandering en zich hiermee te verbinden. Dit doe je door hun interne motivatie aan te spreken. Bij een evaluatiegesprek komt de werknemer om beoordeeld te worden. Iedereen wil hier natuurlijk goed scoren. Dit in combinatie met de stress dat het oplevert, worden eerlijkheid en authenticiteit afgeremd.

De werknemer zal hoogstwaarschijnlijk rekening houden met de feedback. De reden hiervoor is dat hij/zij de werkgever niet teleur wil stellen of een goede beoordeling wil krijgen en niet omdat hij of zij het zelf zo graag wil doen en er energie uit haalt. Het gevolg is dat de verandering vaak van tijdelijke aard is, er een disbalans tussen werkgever en werknemer ontstaat en je werknemers niet gemotiveerd blijven. Hoe kan dit anders?

Alles begint met het kennen van de mensen op je werkvloer. Ieder persoon heeft een uniek samenspel van karaktertrekken, innerlijke motivaties en energieverdeling. Deze informatie is essentieel bij het motiveren. Om het beste uit iemand naar boven te kunnen halen, moet je eerst weten wat er in zit. Dit kun je niet te weten komen door 1 keer per jaar met iemand een gesprek te hebben. Je kan veel meer leren over een persoon door met een open en geïnteresseerde houding eens bij de koffiemachine een gesprek te starten.

Om dit te vergemakkelijken, is het belangrijk om bij de werving hier al rekening mee te houden. Kijk naast de diploma’s ed. ook eens naar de interne motivatie van de kandida(a)t(e). Wat geeft die kandida(a)t(e) energie? Is de kandida(a)t(e) eerder een remmer of een verkenner? Eerder een zender of een ontvanger? Heeft de kandida(a)t(e) nood aan autonomie in het werk, of eerder nood aan duidelijke richtlijnen die voorgeschreven worden? Wat zijn de sterktes en de valkuilen? Als deze informatie gematched is aan de functie, dan heb je echt de juiste persoon op de juiste plek. Interne motivatie komt dan vanzelf, omdat wat er van een medewerk(st)er verwacht wordt gelijk loopt aan de persoonlijkheid. Je kan de medewerk(st)er dan motiveren door in te spelen op aanwezige krachten en te coachen in de valkuilen.

Een goede persoonlijkheidsvragenlijst die dit allemaal (en meer) in kaart kan brengen is de BasicProfileScreen.

Voor meer info hier over, verwijzen we je door naar https://aperocon.be/coaching.