De Roos Van Leary

De roos van Leary: eigen gedrag veranderen en gedragspatronen doorbreken.

Het oorspronkelijke idee achter de Roos van Leary was de ontwikkeling van een pragmatisch model om naar interpersoonlijk gedrag te kijken. Dit model gaat al meer dan 70 jaar mee en heeft intussen zijn deugdelijkheid bewezen. Het poneert dat sociaal gedrag een kwestie van actie/reactie is; iemand die inschikkelijk gedrag vertoont, lokt als het ware dominant gedrag uit. Voorts stelt het dat je eigen gedrag veranderen de makkelijkste manier is om het gedrag van je collega, partner, baas… te veranderen.

“Je eigen gedrag veranderen is de makkelijkste manier om het gedrag van anderen te veranderen.”

Wie het gebruikelijke inschikkelijke gedrag laat varen en plots dominant uit de hoek komt, verplicht de dominante tegenpartij om uit een ander vaatje te tappen; dit kan tot conflict leiden of tot aanpassing, maar het ingesleten gedragspatroon wordt doorbroken. Ook zonder de roos geldt deze regel: eigen gedrag veranderen is de makkelijkste manier om andermans gedrag te veranderen.

Noot: Timothy Leary was slechts één van de vijf wetenschappers die samenwerkten om het ‘interpersoonlijk circumplex’ op punt te stellen. De roos zelf was niet zijn idee, maar hij verschafte het model wel haar bekendheid.