Neem jij de leiding?

We ‘dicteren’ wanneer we absoluut willen dat anderen ons goed verstaan. Dit kan zijn om onze wil op te leggen, om ons te verdedigen maar ook om onze waarheid te verkondigen.

Hoe hoger de score op dicteren, hoe meer mensen het eigen denken aan anderen willen opleggen. Een hoge score getuigt van sociale zelfzekerheid, een sterk geloof in de eigen waarden en visies en de durf om voor de eigen rechten op te komen. Mensen zijn dan assertief en durven hun zegje te doen. Denk echter ook aan de leerkracht die een ‘Dictee’ geeft, waarbij je dus heel goed moet luisteren! In de klas is de leerkracht overigens de enige die mag dicteren.

Job-opties: Dicteren is iets dat je in je loopbaan pas na een poosje echt kan gebruiken, wanneer je bvb. leiding moet geven aan mensen of je ideeën moet verdedigen. In om het even welke richting die je uitgaat, kan/zal je evolueren naar een dergelijke functie indien je hoog blijft scoren op ‘dicteren’. Bij aanvang van je loopbaan ben je echter best een beetje voorzichtig, want anders kom je snel in conflict met je baas. Typische beroepen voor mensen met een hoge score: Juristen, directeurs, vakbondsafgevaardigden, ministers, productieleiders, verkopers, trainers, hogere militairen, diplomaten…

Hoe lager de score op Dicteren, hoe meer mensen zich bescheiden en zelfkritisch opstellen in contact met anderen. Ze willen dan niemand voor het hoofd stoten en mijden ruzie en onenigheid. Ze zoeken niet het laatste woord en nemen zelden uitgesproken standpunten in. Ze hebben het vaak ook moeilijk om ‘Nee’ te zeggen en worden makkelijk door emotie verraden wanneer ze dan toch eens hun stem verheffen.

Job-opties: Enkel indien je de ambitie hebt om later leiding te geven of andere mensen van je ideeën te overtuigen, heb je dicteren echt wel nodig. Indien je die ambitie hebt en vandaag laag scoort, kan je een boek lezen over assertiviteit of de kunst/kunde om emotievrij voor jezelf op te komen. Doorgaans gaat een lage score op dicteren hand in hand met een goede ploegmentaliteit en weinig conflicten op het werk.

Benieuwd hoe hoog jij scoort op dicteren?

Contacteer ons!