Test ingevuld, en nu?

Het uitgebreid rapport is meteen na het invullen van BasicProfileScreen beschikbaar voor de opdrachtgever in het digitaal portaal. Deze resultaten zijn niet alleen voor de opdrachtgever belangrijk, maar ook voor de kandidaat die de test heeft ingevuld.

Iedereen die de professionele persoonlijkheidstest BasicProfileScreen invult, ontvangt een korte versie van de resultaten. Hierbij krijg je de BasicProfileScreen matrix te zien en de score op de negen competenties.

Hoe interpreteer je alle werkwoorden van de matrix?

“Dynamiek”

Verkennen gaat over de behoefte aan uitdaging en de nieuwsgierigheid naar het ongekende.
Remmen toont de behoefte aan de zekerheid en voorspelbaarheid van de vertrouwde wereld of het verlangen naar veiligheid en geborgenheid.
Sturen weerspiegelt de behoefte om zelf je (werk)agenda in te delen en je ruimte te bepalen.

“Sociaal”

Zenden toont onze drang om te praten en ons te tonen.
Ontvangen geeft onze drang weer om te luisteren en te observeren om zo informatie te vergaren.
Dicteren weerspiegelt onze drang om onze eigenwaarde te bestendigen. We communiceren zelfzeker en functioneel om onze wil op te leggen en sociale controle te verwerven.

“Functioneel”

Doen betekent plezier vinden in handenarbeid en fysieke actie.
Denken betekent abstractie maken van het hier-en-nu en zoeken naar rationele logica en cijfermatige wetmatigheden. Hiermee doorgronden we materie en structuur en kunnen we theoretische concepten bedenken.
Noteren betekent plezier vinden in het documenteren en beheren van de eigen activiteiten.

Wens je meer informatie of bijkomende toelichting? Contacteer ons vrijblijvend!

Werk jij graag zelfstandig?

Dit sturen is heel vergelijkbaar met sturen in een auto. Wie aan het stuur zit, bepaalt waar (richting) de rit naar toe gaat en hoe snel of traag (tempo) er gereden wordt. Dit betekent dat mensen die sturen, een persoonlijke orde aanbrengen in de tijd (tempo) en ruimte (richting). Eigenlijk proberen ze zo hun toekomst te regelen door hun werk te plannen (tempo) en een doel voor ogen te houden (richting).

Mensen die hoog scoren op sturen, zullen ook meer bewust kiezen om te verkennen of te remmen.

Hoe hoger de score op Sturen, hoe meer mensen verlangen naar zelfstandigheid om hun taken te mogen regelen. Ze proberen controle te verwerven over alles wat invloed kan hebben op hun toekomst. Ze zijn meer doelgericht en brengen structuren (planning, orde, systematiek…) aan om hun doelen te bereiken.

Job-opties;Stuurders’ komen het best tot hun recht in functies waar er van alles geregeld en georganiseerd moet worden, maar ook in functies waar men zelfstandig de eigen taken mag/moet regelen of gewoon als zelfstandige.

Hoe lager de score op Sturen, hoe minder mensen een persoonlijke ordening willen/kunnen aanbrengen. Ze leven eerder toekomst’nonchalant’: Vooruitzien, voorbereiden, organiseren, beslissen, regelen, knopen doorhakken… zijn niet meteen werkwoorden die hen uit hun stoel doen veren. Ze verwachten en aanvaarden dat hun taken door anderen geregeld zullen worden en ze schikken hun agenda naar de noden van het moment. Hun tijdsbesef is eerder vaag en hun werkomgeving is zelden netjes geordend.

Job-opties; Functies waar je je soepel moet kunnen schikken naar het werk dat op je afkomt. Vaak zijn deze ofwel uitvoerend, ofwel creatief, maar ook bij IT-ontwikkeling, adviesverstrekking en functies in de zorg of technische dienstverlening speelt ‘sturen’ niet echt een rol.

Wat maakt jou gelukkig?

Contacteer ons!

Durf jij risico nemen?

Mensen leren ‘remmen’ wanneer het fout loopt bij het verkennen. Het vingertje van een peuter zal slechts eenmaal het kaarsvlammetje op de verjaardagstaart beroeren en wanneer ze later bij het fietsen vallen in een bocht, zullen ze bij de volgende bocht al sneller remmen.

Remmen betekent onaangename ervaringen vermijden of voorkomen. Hierdoor gaan mensen op zoek naar zekerheden en ontwikkelen ze onder meer een voorkeur voor vertrouwde omgevingen en gekende manieren van werken.

Hoe hoger de score op Remmen, hoe meer mensen bekommerd zijn om de goede gang van zaken en hoe voorzichtiger ze worden. Ze zijn van nature op hun hoede voor mogelijke problemen en vervelende situaties. Ze zoeken naar voorspelbaarheid en varen liefst in veilige wateren. Ze werken dan ook het best wanneer ze duidelijke richtlijnen krijgen en wanneer er orde en structuur is.

Job-opties; Alle functies waarbij waakzaamheid, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, nauwkeurigheid, correctheid, controle, loyaliteit… belangrijk zijn. Best ook binnen vertrouwde omgevingen die goed gestructureerd zijn met grote werkzekerheid en duidelijke spelregels en dit kan bij de overheid zijn, maar ook als kapper, financieel verantwoordelijke, kok of als bedenker van algoritmes….

Hoe lager de score op Remmen, hoe minder mensen zich zorgen maken om morgen. Ze liggen dan ook niet snel wakker van een foutje meer of minder. Wie een lage score heeft, heeft weinig behoefte aan zekerheid of richtlijnen en hecht zich ook minder aan wat gekend of ‘dagelijkse kost’ is. Deze mensen verliezen dan ook sneller interesse/aandacht bij taken die goed gekend zijn.

Job-opties; Beter geen functies waar de puntjes op de i moeten staan, waar een vergetelheid dramatische gevolgen kan hebben of waar het werk te saai is. Beter taken die aan een hoog tempo uitgevoerd moet worden of omgevingen waar geen strikte voorschriften zijn en kleine fouten getolereerd worden, zoals in jonge, ondernemende en/of weinig kritische omgevingen…

Wat maakt jou gelukkig?

Contacteer ons!

Ga jij op zoek naar het onbekende?

Verkennen doe je wanneer je op zoek gaat naar het onbekende; nieuwe ervaringen, andere manieren van aanpak, maar ook wanneer je zoekt waar je eigen grenzen liggen…

Hoe hoger de score op Verkennen, hoe meer mensen nieuwsgierig zijn naar ongekende ervaringen. Ze worden geprikkeld door wat achter de horizont ligt en puren energie uit avontuurlijke uitdagingen. Ze willen kunnen experimenteren en zowel de mogelijkheden van hun omgeving als hun eigen limieten aftasten. Ze zien de wereld door een roze bril.

Job-opties; Functies waarin vernieuwend gewerkt mag worden of waarbij veel beweging komt kijken (vb technieker op de baan), avontuurlijke functies, media – creatieve – & artistieke functies, risico-beladen functies waarin je met lef carrière kan maken, verkoopfuncties waarbij je nieuwe klanten moet vinden, para-militair…. Kortom, best geen functies die je verplichten om in hetzelfde kantoor te zitten of aan dezelfde fabrieksband te werken of waar de taken erg repetitief zijn.

Hoe lager de score op Verkennen, hoe minder mensen zin hebben in avontuur en hoe meer ze tevreden zijn met de situatie zoals deze is. Ze zijn weinig gevoelig voor modetrends en zoeken niet naar kicks. Ze hebben niet steeds een uitdaging nodig om goed te presteren en staan een beetje argwanend tegenover verandering.

Job-opties; functies binnen standvastige (grotere) werkomgevingen, waar minder ruimte is voor onvoorziene omstandigheden en de spelregels niet om de haverklap veranderen, (binnen)functies die je niet verplichten om iedere dag je stoute schoenen aan te trekken.

Wat maakt jou gelukkig?

Contacteer ons!

Geniet jij van administratief werk?

We ‘noteren’ wanneer we wat we belangrijk vinden, bijhouden door het te typen of neer te schrijven en te bewaren. Het is een taak die je als leerling heel goed onder de knie zou moeten hebben, want je moet het zowat dagelijks doen.

Hoe hoger de score op Noteren, hoe meer energie we steken in het zorgvuldig typen/schrijven, bewaren en beheren van alles wat belangrijk lijkt. Hierdoor bewaren we de kennis/kunde die we opgestoken hebben om deze in de toekomst opnieuw te kunnen gebruiken of in te zetten.

Job-opties: Er zijn vandaag nauwelijks nog functies waar geen administratie bij komt kijken. Met andere woorden, hoe beter je overweg kan met het ‘geschreven woord’ hoe meer mogelijkheden je hebt op de arbeidsmarkt. De meest typische functies zijn uiteraard de administratief-financiële functies, maar er zijn heel veel functies waar administratie een belangrijke deeltaak vormt; marketing, onderwijs, functies binnen de rechtspraak of bij de overheid.

Hoe lager de score op Noteren, hoe minder graag mensen belast worden met ‘papierwerk’ en hoe slordiger ze hier mee omspringen. Lessen bijwonen en alles opschrijven, is dan niet echt een pretje.

Job-opties: Je kan je wel voorstellen dat je als administratief medewerker, boekhouder of notaris bijna uitsluitend moet ‘noteren’, dus de kans is klein dat je je gelukkig zou voelen in die functies. De functies waarin je het minst moet noteren, zijn deze waarin je vooral met je handen moet werken. Maar ook in de horeca, als verkoper, sporter of bewakingsagent… word je niet te veel belast met administratie.  Zo zijn ook de zorgsector en vele creatieve sectoren eerder administratie-luw.

Wat maakt jou gelukkig? Contacteer ons!

Werk jij graag met je handen?

Doen betekent werken met de handen en/of fysieke inspanningen leveren.

Hoe hoger de score op Doen, hoe liever mensen hun lichaam aan het werk zetten en de handen uit de mouwen willen steken. Ze verkiezen vaak een job waar handigheid mooi van pas komt. Ze zijn praktisch ingesteld, houden van precisiewerk met de vingers of kijken niet op tegen een fysieke inspanning. Dit kan zich uiten op verschillende gebieden; fysieke arbeid, creatief met materiaal werken, sport, muziek maken, heelkunde…

Job-opties: Alle functies waar fysieke arbeid of actie aan de orde is; zorg, technisch onderhoud, kinesist, werfwerk, havenarbeid, magazijnier, trucker, (dier)verzorging, tandarts, fabriekswerker, groendienst, landbouwer, strijkdienst, schoonmaak, chirurg, kok, kasseilegger, beeldhouwer, para, leerkracht praktijk of – lichamelijke opvoeding, muzikant, kapper…

Hoe lager de score op Doen, hoe minder graag mensen hun brood willen verdienen met handenarbeid. Ze hebben andere troeven waarmee ze zich op de arbeidsmarkt wagen en laten het fysieke werk liever aan anderen over.

Job-opties: Functies waar nauwelijks of geen handenarbeid/fysieke inspanning bij komt kijken en zo zijn er alsmaar meer. Hoe hoger je diploma, hoe lager de kans dat je met de handen moet werken, behalve als laborant, landmeter, kinesist, verpleegkundige, heelkundige…

Wat maakt jou gelukkig?

Contacteer ons!

Maken denkoefeningen jou gelukkig?

We ‘denken’ wanneer we langdurig ons hoofd pijnigen over wiskunde-oefeningen of chemische formules, maar ook wanneer we ons terugtrekken uit het hier en nu en fantaseren of piekeren.

Hoe hoger de score op Denken, hoe meer mensen plezier kunnen vinden in het oplossen van een theoretisch probleem of vraagstelling en hoe makkelijker ze omspringen met symbolen zoals muzieknoten, getallen en codes. Vaak ook houden ze dan van een klare lijn tussen wat waar en fout is en vinden ze houvast in het rationeel-logisch begrijpen van de wereld.

Job-opties: Doorgaans hebben mensen die hoog scoren ook wel echt behoefte aan een denkoefening in de job. Zolang je niet in een puur uitvoerende functie terecht komt, kom je echter al snel aan je trekken. Het denken helpt je ook vaak je eigen job interessanter te maken. De echte denkers vind je vooral binnen de softwareontwikkeling, technische – of financiële studie/bereken-omgevingen, als statisticus, en/of binnen de academische (filosofische) wereld…

Hoe lager de score op Denken, hoe liever mensen hun buikgevoel volgen en in het hier en nu met beide voeten op de grond bezig willen zijn. Ze verkiezen dan praktische uitdagingen boven theoretische en vertrouwen op hun ervaringsrijkdom. Een lage score zegt dus veel meer over de manier van denken (buikgevoel versus rationeel-wiskundig) dan over IQ. Anders gesteld, mensen kunnen geniaal zijn met een lage score op denken.

Job-opties: Alle functies waarbij het belangrijk is dat je met beide voeten op de grond blijft staan en vooral bezig bent met het hier-en-nu en zo zijn er veel meer dan pure  ‘denkfuncties’. Indien je hogerop wil, moet je uiteraard wel ‘cijfers en grafieken’ kunnen lezen en die vergen een beetje ‘denk’-inspanning.

Wat maakt jou gelukkig?

Contacteer ons!

Neem jij de leiding?

We ‘dicteren’ wanneer we absoluut willen dat anderen ons goed verstaan. Dit kan zijn om onze wil op te leggen, om ons te verdedigen maar ook om onze waarheid te verkondigen.

Hoe hoger de score op dicteren, hoe meer mensen het eigen denken aan anderen willen opleggen. Een hoge score getuigt van sociale zelfzekerheid, een sterk geloof in de eigen waarden en visies en de durf om voor de eigen rechten op te komen. Mensen zijn dan assertief en durven hun zegje te doen. Denk echter ook aan de leerkracht die een ‘Dictee’ geeft, waarbij je dus heel goed moet luisteren! In de klas is de leerkracht overigens de enige die mag dicteren.

Job-opties: Dicteren is iets dat je in je loopbaan pas na een poosje echt kan gebruiken, wanneer je bvb. leiding moet geven aan mensen of je ideeën moet verdedigen. In om het even welke richting die je uitgaat, kan/zal je evolueren naar een dergelijke functie indien je hoog blijft scoren op ‘dicteren’. Bij aanvang van je loopbaan ben je echter best een beetje voorzichtig, want anders kom je snel in conflict met je baas. Typische beroepen voor mensen met een hoge score: Juristen, directeurs, vakbondsafgevaardigden, ministers, productieleiders, verkopers, trainers, hogere militairen, diplomaten…

Hoe lager de score op Dicteren, hoe meer mensen zich bescheiden en zelfkritisch opstellen in contact met anderen. Ze willen dan niemand voor het hoofd stoten en mijden ruzie en onenigheid. Ze zoeken niet het laatste woord en nemen zelden uitgesproken standpunten in. Ze hebben het vaak ook moeilijk om ‘Nee’ te zeggen en worden makkelijk door emotie verraden wanneer ze dan toch eens hun stem verheffen.

Job-opties: Enkel indien je de ambitie hebt om later leiding te geven of andere mensen van je ideeën te overtuigen, heb je dicteren echt wel nodig. Indien je die ambitie hebt en vandaag laag scoort, kan je een boek lezen over assertiviteit of de kunst/kunde om emotievrij voor jezelf op te komen. Doorgaans gaat een lage score op dicteren hand in hand met een goede ploegmentaliteit en weinig conflicten op het werk.

Benieuwd hoe hoog jij scoort op dicteren?

Contacteer ons!

Geniet jij van veel sociaal contact?

We ‘zenden’ wanneer we een praatje slaan met iemand en onze ervaringen delen. We ‘zenden’ ook wanneer we ons tonen; haarsnit, kledij, sieraden en/of tatoeages.

Hoe hoger de score op Zenden, hoe meer mensen hun ervaringen met anderen willen delen en hoe meer ze tussen en met mensen willen zijn. Ze zijn openhartig, vinden het prettig wanneer mensen hen zien en horen, verzorgen hun uiterlijk of willen er mee opvallen. Ze durven/zullen ook sneller emoties tonen. Door dit alles worden er makkelijker vriendschapsbanden gesmeed.

Job-opties: Zenden is een belangrijk onderdeel van vlotte contactvaardigheid en mensen die hoog scoren, hebben het vaak makkelijker om ‘hun brood te verdienen’. Verkopers, politici, veel managers, tv-vedetten en advocaten zijn typische ‘zenders’. Maar denk ook aan onthaalfuncties, public relations, onderwijs, adviesfuncties….

Hoe lager de score op Zenden, hoe minder mensen geneigd zijn om zelf een gesprek aan te knopen. Ze hebben dan weinig behoefte om hun verhaal te vertellen en mijden liever sociale drukte. In groep voelen ze zich een beetje onwennig en ze staan ook niet graag in de belangstelling. Hun vriendenkring zal eerder beperkt blijven tot een klein groepje vertrouwelingen.

Job-opties: Best geen functies waarin je voortdurend moet communiceren met mensen of producten aan de man moet brengen. Wel functies waar in stilte wordt gewerkt, zoals bewaking, monitoring, onderzoek & labofuncties, IT, solitaire functies, assistenten…

Ben jij benieuwd naar hoe hoog je scoort op zenden?

Contacteer ons!

Maakt veel informatie ontvangen je gelukkig?

Mensen ‘ontvangen’ wanneer ze geduldig luisteren en aandachtig observeren om informatie te vergaren. Denk aan een antenne die signalen kan ontvangen. Hoe gevoeliger of groter die antenne is, hoe meer signalen er ontvangen worden.

Hoe hoger de score op Ontvangen, hoe meer nieuwsgierig ze zijn naar de wijze waarop andere mensen leven en hoe meer ze het gedrag van anderen proberen te begrijpen. Met deze kennis kunnen ze interesse betonen in het wel en wee van anderen, het eigen gedrag bijsturen en weten ze ook wat er van hen verwacht wordt. Ze pikken sneller lichaamstaal op en kunnen sociale en emotionele intelligentie ontwikkelen. Ze gebruiken dan sociale informatie om ‘slim’ met mensen om te gaan.

Job-opties: Functies waarin de mens centraal staat. Zorg- & verpleegkunde, onderwijs, psycho-sociale-culturele sector, dienstverlening, verkoop, people-management, receptie- en loketfuncties, uitvoerende functies in teamverband, bewaking, huisarts, logopedist, raadgevende functies, kapper…

Hoe lager de score op Ontvangen, hoe minder mensen zich laten beïnvloeden door wat anderen zeggen. Ze hebben minder interesse in de leefwereld en ervaringen van anderen. Ze pikken minder signalen op en zijn ook minder gevoelig voor wat mensen (van hen) denken. Ze staan vooral open voor signalen die betrekking hebben op hun eigen interessedomeinen of voor heldere en eenduidige signalen.

Job-opties: Functies die veel taakgerichte concentratie vergen of waarbij men best niet al te gevoelig is; chirurg, kwaliteitscontroleur, lasser, piloot, luchtverkeerleider, softwareontwikkelaar, geïsoleerde functies (vb. landbouwer), crisismanager…

Benieuwd wat voor ontvanger jij bent?

Contacteer ons!