Maakt veel informatie ontvangen je gelukkig?

Mensen ‘ontvangen’ wanneer ze geduldig luisteren en aandachtig observeren om informatie te vergaren. Denk aan een antenne die signalen kan ontvangen. Hoe gevoeliger of groter die antenne is, hoe meer signalen er ontvangen worden.

Hoe hoger de score op Ontvangen, hoe meer nieuwsgierig ze zijn naar de wijze waarop andere mensen leven en hoe meer ze het gedrag van anderen proberen te begrijpen. Met deze kennis kunnen ze interesse betonen in het wel en wee van anderen, het eigen gedrag bijsturen en weten ze ook wat er van hen verwacht wordt. Ze pikken sneller lichaamstaal op en kunnen sociale en emotionele intelligentie ontwikkelen. Ze gebruiken dan sociale informatie om ‘slim’ met mensen om te gaan.

Job-opties: Functies waarin de mens centraal staat. Zorg- & verpleegkunde, onderwijs, psycho-sociale-culturele sector, dienstverlening, verkoop, people-management, receptie- en loketfuncties, uitvoerende functies in teamverband, bewaking, huisarts, logopedist, raadgevende functies, kapper…

Hoe lager de score op Ontvangen, hoe minder mensen zich laten beïnvloeden door wat anderen zeggen. Ze hebben minder interesse in de leefwereld en ervaringen van anderen. Ze pikken minder signalen op en zijn ook minder gevoelig voor wat mensen (van hen) denken. Ze staan vooral open voor signalen die betrekking hebben op hun eigen interessedomeinen of voor heldere en eenduidige signalen.

Job-opties: Functies die veel taakgerichte concentratie vergen of waarbij men best niet al te gevoelig is; chirurg, kwaliteitscontroleur, lasser, piloot, luchtverkeerleider, softwareontwikkelaar, geïsoleerde functies (vb. landbouwer), crisismanager…

Benieuwd wat voor ontvanger jij bent?

Contacteer ons!