Werk jij graag zelfstandig?

Dit sturen is heel vergelijkbaar met sturen in een auto. Wie aan het stuur zit, bepaalt waar (richting) de rit naar toe gaat en hoe snel of traag (tempo) er gereden wordt. Dit betekent dat mensen die sturen, een persoonlijke orde aanbrengen in de tijd (tempo) en ruimte (richting). Eigenlijk proberen ze zo hun toekomst te regelen door hun werk te plannen (tempo) en een doel voor ogen te houden (richting).

Mensen die hoog scoren op sturen, zullen ook meer bewust kiezen om te verkennen of te remmen.

Hoe hoger de score op Sturen, hoe meer mensen verlangen naar zelfstandigheid om hun taken te mogen regelen. Ze proberen controle te verwerven over alles wat invloed kan hebben op hun toekomst. Ze zijn meer doelgericht en brengen structuren (planning, orde, systematiek…) aan om hun doelen te bereiken.

Job-opties;Stuurders’ komen het best tot hun recht in functies waar er van alles geregeld en georganiseerd moet worden, maar ook in functies waar men zelfstandig de eigen taken mag/moet regelen of gewoon als zelfstandige.

Hoe lager de score op Sturen, hoe minder mensen een persoonlijke ordening willen/kunnen aanbrengen. Ze leven eerder toekomst’nonchalant’: Vooruitzien, voorbereiden, organiseren, beslissen, regelen, knopen doorhakken… zijn niet meteen werkwoorden die hen uit hun stoel doen veren. Ze verwachten en aanvaarden dat hun taken door anderen geregeld zullen worden en ze schikken hun agenda naar de noden van het moment. Hun tijdsbesef is eerder vaag en hun werkomgeving is zelden netjes geordend.

Job-opties; Functies waar je je soepel moet kunnen schikken naar het werk dat op je afkomt. Vaak zijn deze ofwel uitvoerend, ofwel creatief, maar ook bij IT-ontwikkeling, adviesverstrekking en functies in de zorg of technische dienstverlening speelt ‘sturen’ niet echt een rol.

Wat maakt jou gelukkig?

Contacteer ons!