Blog

Geniet jij van veel sociaal contact?

We ‘zenden’ wanneer we een praatje slaan met iemand en onze ervaringen delen. We ‘zenden’ ook wanneer we ons tonen; haarsnit, kledij, sieraden en/of tatoeages.

Hoe hoger de score op Zenden, hoe meer mensen hun ervaringen met anderen willen delen en hoe meer ze tussen en met mensen willen zijn. Ze zijn openhartig, vinden het prettig wanneer mensen hen zien en horen, verzorgen hun uiterlijk of willen er mee opvallen. Ze durven/zullen ook sneller emoties tonen. Door dit alles worden er makkelijker vriendschapsbanden gesmeed.

Job-opties: Zenden is een belangrijk onderdeel van vlotte contactvaardigheid en mensen die hoog scoren, hebben het vaak makkelijker om ‘hun brood te verdienen’. Verkopers, politici, veel managers, tv-vedetten en advocaten zijn typische ‘zenders’. Maar denk ook aan onthaalfuncties, public relations, onderwijs, adviesfuncties….

Hoe lager de score op Zenden, hoe minder mensen geneigd zijn om zelf een gesprek aan te knopen. Ze hebben dan weinig behoefte om hun verhaal te vertellen en mijden liever sociale drukte. In groep voelen ze zich een beetje onwennig en ze staan ook niet graag in de belangstelling. Hun vriendenkring zal eerder beperkt blijven tot een klein groepje vertrouwelingen.

Job-opties: Best geen functies waarin je voortdurend moet communiceren met mensen of producten aan de man moet brengen. Wel functies waar in stilte wordt gewerkt, zoals bewaking, monitoring, onderzoek & labofuncties, IT, solitaire functies, assistenten…

Ben jij benieuwd naar hoe hoog je scoort op zenden?

Contacteer ons!

Maakt veel informatie ontvangen je gelukkig?

Mensen ‘ontvangen’ wanneer ze geduldig luisteren en aandachtig observeren om informatie te vergaren. Denk aan een antenne die signalen kan ontvangen. Hoe gevoeliger of groter die antenne is, hoe meer signalen er ontvangen worden.

Hoe hoger de score op Ontvangen, hoe meer nieuwsgierig ze zijn naar de wijze waarop andere mensen leven en hoe meer ze het gedrag van anderen proberen te begrijpen. Met deze kennis kunnen ze interesse betonen in het wel en wee van anderen, het eigen gedrag bijsturen en weten ze ook wat er van hen verwacht wordt. Ze pikken sneller lichaamstaal op en kunnen sociale en emotionele intelligentie ontwikkelen. Ze gebruiken dan sociale informatie om ‘slim’ met mensen om te gaan.

Job-opties: Functies waarin de mens centraal staat. Zorg- & verpleegkunde, onderwijs, psycho-sociale-culturele sector, dienstverlening, verkoop, people-management, receptie- en loketfuncties, uitvoerende functies in teamverband, bewaking, huisarts, logopedist, raadgevende functies, kapper…

Hoe lager de score op Ontvangen, hoe minder mensen zich laten beïnvloeden door wat anderen zeggen. Ze hebben minder interesse in de leefwereld en ervaringen van anderen. Ze pikken minder signalen op en zijn ook minder gevoelig voor wat mensen (van hen) denken. Ze staan vooral open voor signalen die betrekking hebben op hun eigen interessedomeinen of voor heldere en eenduidige signalen.

Job-opties: Functies die veel taakgerichte concentratie vergen of waarbij men best niet al te gevoelig is; chirurg, kwaliteitscontroleur, lasser, piloot, luchtverkeerleider, softwareontwikkelaar, geïsoleerde functies (vb. landbouwer), crisismanager…

Benieuwd wat voor ontvanger jij bent?

Contacteer ons!

Pinkstermaandag

Ga op zoek naar de intrinsieke motivatie van je werknemers of kandidaten!

Moet je vandaag niet werken? Dan hebben we een aanrader voor je om te lezen! Het artikel gaat over intrinsieke motivatie. Wat is intrinsieke motivatie? Wat doet het? De antwoorden vind je hier:

https://www.verywellmind.com/what-is-intrinsic-motivation-2795385

Benieuw hoe we je kunnen helpen om de intrinsieke motivatie van je werknemers te achterhalen? Contacteer ons of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!

Hemelvaart

Vandaag en morgen is ons kantoor gesloten.

Heb je al een login voor ons online portaal? Dan kan je vandaag nog je kandidaten of personeel de BasicProfileScreen® scan laten invullen!

Vanaf maandag staan we opnieuw klaar voor bijkomende consulting bij de resultaten van de BasicProfileScreen® scan!

Benieuwd naar het gebruik van de BasicProfileScreen® scan? Contacteer ons of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!

Wetenschap

Wetenschappelijke validatie, wat houdt dat juist in? Dat wil zeggen dat de resultaten uit de test op een wetenschappelijke manier zijn bewezen. Wanneer je tweemaal achter elkaar de test invult, dan ga je geen verschil zien in resultaat.

De BasicProfileScreen® scan is door de KU Leuven wetenschappelijk gevalideerd. Uit de conclusies van het onderzoek bleek dat:

“Both in personnel selection and career counseling, the BPS can guide people in making vocational decisions by comparing people’s personality strengths and weaknesses with workplace requirements.

Moreover, the BPS yields an alternative personality description that takes both dynamic, social and functional traits into account (respectively e.g. To Brake, To Receive and To Do). This conceptually alternative approach has already shown a great face and predictive validity in numerous applied settings, emphasizing even more the need for a thorough psychometric evaluation to supplement the observed practical benefits of the BPS with a strong scientific backbone.”

BasicProfileScreen® kan je helpen om beslissingen te nemen door de persoonlijkheidskenmerken te linken aan de vereisten van de job.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!

Dag van de arbeid

Dankzij de BasicProfileScreen® scan kom je vandaag nog meer te weten over de professionele persoonlijkheid van je werknemers en kandidaten!

Ons kantoor is vandaag gesloten, maar ons portaal blijft op volle toeren draaien! Zo kan je vandaag nog je kandidaten of werknemers een uitnodiging sturen om de BasicProfileScreen® scan online in te vullen!

Benieuwd naar het gebruik van BasicProfileScreen®? Contacteer ons of laat je gegevens achter zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!

Elk individu is uniek

De BasicProfileScreen® scan werkt op basis van negen gedragsprocessen. Deze worden gevormd door de persoonlijkheid en het werkklimaat. Deze processen worden overzichtelijk voorgesteld in een matrix:

Voor elk van de negen gedragsprocessen krijg je een score van 1 tot 10. Een één wil zeggen dat je er van nature uit weinig energie insteekt. Een tien wil dan weer zeggen dat je er van nature uit veel energie insteekt en er veel van terugkrijgt.

Wanneer je taken moet uitvoeren die nauw aansluiten bij de gedragsprocessen waarop je hoog scoort, zullen deze je weinig energie kosten, zal je hieri uitblinken en deze met plezier succesvol uitvoeren.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op zodat we samen kunnen werken aan oplossingen voor je organisatie!